کمپرسور‌های سانتریفیوژ

فشار ایجاد شده توسط کمپرسور‌های سانتریفیوژ پترو دوار کیش از طریق عملکرد فشرده‌سازی هوا یا گاز، سرعت پروانه و محدودیت جریان ایجاد می‌شود. کمپرسور‌های گریز از مرکز این شرکت مطابق با مشخصات مشتری و استاندارد‌های API 617 و API 672  طراحی شده‌اند. راندمان بالای کمپرسور‌های سانتریفیوژ ساخته شده توسط شرکت پترودوارکیش از طریق امکان تغییر دور، خنک‌سازی میان مرحله‌ای، به کارگیری سیستم IGV Control و به کارگیری Axial inflow محقق می‌گردد.

بازه ظرفیتی کمپرسور‌های سانتریفیوژ شرکت پترو دوار کیش به شرح ذیل می‌باشد:

کاربرد‌های خاص کمپرسور‌های سانتریفیوژ: