کمپرسور‌های جریان محوری

کمپرسور‌های جریان محوری شرکت پترودوار کیش دارای چندین ردیف روتور می‌باشد که ضمن اتصال به شفت مرکزی با سرعت بسیار بالایی به گردش در می‌آیند. قسمت‌های دیگر این کمپرسور که استاتور نامیده می‌شود در جای خود ثابت می‌باشد. وظیفه استاتور افزایش فشار و بازگرداندن جریان از حالت مارپیچ به موازات محور است. یکی از اهداف اصلی شرکت پترو دوار کیش، تولید بالاترین نسبت فشار از طریق کمپرسور‌های جریان محوری است که منجر به بهینه‌سازی راندمان می‌شود. افزایش تعداد مراحل نیز دسترسی به فشار بالا را میسر می‌سازد.